top of page

Moeiteloos cyclus bij Nynke van der BijMet een 1-daagse, 2-daagse, 3 daagse & 4/5 daagse Summerschool of retraite


1-daagse: Moeiteloos Stromen

Een inspirerende dag waarbij je weer even tot stilstand komt. Startend vanuit het Hier en NU laagje voor laagje verdiepen en verstillen.


Waar je afdaalt naar wie je ten diepste bent als je stapt uit de wereld van goed en fout. Je ervaart dat het daar stroomt, altijd, eenvoudig en geruisloos. We onderzoeken wat maakt, dat je niet altijd moeiteloos stroomt.


Wat zit er tussen wie je ten diepste bent en je dagelijkse zelf? Door daar zonder dat eeuwige oordeel op in te zoomen, merk je dat het spontaan weer gaat stromen. Je ontdekt hoe het is om te zijn met alles wat er is, Hier NU! Hoe je eenheid kan ervaren door JA te zeggen tegen alles wat is. Dit is de basis van de Moeiteloosheid: niet-twee.

Deze 1-daagse is de basis van de cyclus, de volgende dagen bouwen hier op verder. Deze 1-daagse is ook prima geschikt om vaker te volgen, als je op regelmatige basis een dag naar binnen wil, om af te dalen en weer te ervaren hoe het is om moeiteloos te stromen.


2-daagse Moeiteloos ZIJN

De basis is na de 1-daagse duidelijk: als je Bent met alles wat Is, dan blijf je in de eenheid, immers: niet-twee: JA tegen alles, je JA en JE NEE!!


Vanuit dit gevoel van verruimd bewustzijn ervaren we dat er allerlei oude overtuigingen/geloof/oud zeer omhoog kunnen komen. In ons dagelijks leven wordt dit vaak ervaren als lijden/pijn/gepieker/kramp maar als we ons licht er op laten schijnen blijkt dat er iets in ons vraagt om aandacht, om Erkenning; om te worden doorzien en doorvoeld. Door er echt kontakt mee te maken, lost het op en laat het los. Niet door er aan te gaan ‘werken’, maar omdat het er mag ZIJN!


We ontdekken steeds meer hoe datgene, wat we onze persoonlijkheid noemen, lijkt te zijn opgebouwd uit allerlei onaffe ervaringen van ooit, zowel positieve als negatieve. Zodra wij met echte liefdevolle aandacht kunnen stilstaan bij de oer-AU hieronder, kunnen we onszelf helpen bevrijden van de dwingende gedachten en overtuigingen die in ons dagelijks leven vaak aanwezig zijn als malende gedachten, gevoel van tekortschieten, etc.


In deze dagen wordt door de zorgvuldige opbouw een veilige bedding geschapen waarin er veel persoonlijke aandacht is voor ieders proces.

Het doorzien en doorvoelen levert op dat het organisme in ruststand terugkeert. Dit kan ervaren worden als stille leegte, aanwezig zijn zonder moeite te doen, energie, liefde.


3-daagse Moeiteloos Blijven

Je begint te wennen aan de staat van Moeiteloosheid! Toch komen er af en toe nog boodschappen van ooit, die ons intern op een zijspoor duwen.


In deze 3-daagse komen naast de basisvormen: ZIJN met wat IS, doorzien en doorvoelen van onaffe stukjes, ook wat meer gerichte thema’s aan bod: we zoomen in op de boodschappen uit het huis van ooit, hoe ze te horen, hoe ze te duiden en hoe er op te antwoorden.


We leren zien hoeveel lijden het in ons dagelijks leven veroorzaakt als de volwassene samenvalt met het kind van ooit: hoe je in je ‘volwassen’ lichaam je weer voelt en gedraagt als dat kind van ooit wat afgewezen of gekwetst werd. En hoe dat het dagelijkse leven in het hier en nu op zijn minst nog al verwarrend maakt!


Als we kunnen herkennen hoe kwetsuren van het innerlijk kind, ons huidig gedrag kunnen bepalen, dan kunnen wij als volwassene leren, daarvoor zorg te dragen. Dat maakt ons vrij, want we hoeven niet meer vanuit het kind-perspektief te buigen, te zwijgen of met lege handen te staan.


We ontdekken hoe de moeiteloosheid weer stroomt als we kontakt maken met het onaffe verlangen van ooit.


Dat maakt ons ook vol-wassen mensen. Waarin we verantwoordelijkheid dragen voor ons gedrag, ons verlangen en onze shit. Dat geeft een diep gevoel van vertrouwen, gedragenheid en dankbaarheid!


4/5 daagse Summerschool of retraite: Moeiteloos Leven

Het is net als een verfbad: hoe langer je de stof in het verfbad laat weken, hoe meer kleur de stof opneemt. Dat is bij de ‘’Moeiteloos’’-cyclus ook het geval.


De intensiteit wordt hoger naarmate we langer afstemmen op Bewustzijn, dat wat we ten diepste zijn. We doorzien en doorvoelen makkelijker wat er aangeboden wordt vanuit onze Essentie en we zijn met wat is. Met alles wat is.


In dit blok o.a. het ritueel Ontwaken van het Spirituele Hart! Ons menselijke hart kan niet anders dan gedeukt, gebutst en gekwetst zijn door alles wat we meemaakten. De neiging is om het af te sluiten en om de kwetsuren heen te leven. Door diep naar binnen te gaan en je te verbinden met je Spirituele Hart, kun je ervaren dat er ook iets in jou is, dat nooit geleden heeft onder welke afwijzing, kwetsuur dan ook! Daar stroomt ALTIJD en MOEITELOOS de Liefde! In verbinding met deze oerbron, onveranderd en aanwezig, is het mogelijk je hart te helen, zodat Liefde gewoon weer stroomt… moeiteloos…


De retraite is deels in stilte en is met overnachtingen: om zonder afgeleid te worden door de buitenwereld te zijn met wie je ten diepste bent: liefde, ruimte en vreugde!


Om mee te doen aan de retraite is het wenselijk dat je de 3daagse in ieder geval ook al hebt gedaan.

4-daagse Summerschool staat in principe open voor iedereen die de 1daagse heeft gevolgd en die een midweek aan zichzelf en aan zijn/haar coachende vaardigheden wil werken, Moeiteloos Coachen😉


Nadere info van de Summerschool en de retraite worden nog bekend gemaakt.


Comments


bottom of page